ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย / เงินคืนสินเชื่อที่อยู่อาศัย

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


พื้นฐาน 80 (ส่วนลดพิเศษสำหรับนายหน้า)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.19%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.29%

สอบถาม

สินเชื่อบ้าน Flexi First Option

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.72%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.59%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.87%

สอบถาม

สินเชื่อบ้านขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 60% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.69%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.99%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.04%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.45%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.14%

สอบถาม

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <= 90%% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.97%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.10%

สอบถาม

4 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.98%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.69%

สอบถาม

2 ปีคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.23%

สอบถาม

2 ปีคงที่ด้วยแพ็คเกจทางเลือก

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.55%

สอบถาม

2 ปีอัตราคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.50%

สอบถาม

2 ปีราคาคงที่พร้อมแพ็คเกจฟรี

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.83%

สอบถาม

2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.29%

สอบถาม

2 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.43%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.53%

สอบถาม

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <= 90%% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.97%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.10%

สอบถาม

4 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.98%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.69%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (ส่วนลดพิเศษสำหรับนายหน้า)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.19%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.29%

สอบถาม

สินเชื่อบ้าน Flexi First Option

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.72%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.99%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.04%

สอบถาม

2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.29%

สอบถาม

2 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.43%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.53%

สอบถาม

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


2 ปีคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.23%

สอบถาม

2 ปีคงที่ด้วยแพ็คเกจทางเลือก

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.55%

สอบถาม

2 ปีอัตราคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.50%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.59%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.87%

สอบถาม

สินเชื่อบ้านขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 60% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.69%

สอบถาม

2 ปีราคาคงที่พร้อมแพ็คเกจฟรี

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.83%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.45%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.14%

สอบถาม

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <= 90%% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.97%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.10%

สอบถาม

4 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

1.98%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.69%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (ส่วนลดพิเศษสำหรับนายหน้า)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.19%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.29%

สอบถาม

สินเชื่อบ้าน Flexi First Option

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.72%

สอบถาม

2 ปีคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.29%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.23%

สอบถาม

2 ปีคงที่ด้วยแพ็คเกจทางเลือก

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.55%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.59%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.87%

สอบถาม

สินเชื่อบ้านขั้นพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

หลักการและความสนใจ

สูงสุด LVR 60% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.69%

สอบถาม

แก้ไข

ข้อเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราการเปรียบเทียบ


2 ปีอัตราคงที่

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $350,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.49%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.50%

สอบถาม

2 ปีราคาคงที่พร้อมแพ็คเกจฟรี

การลงทุนอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.69%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

4.83%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

2.99%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

เจ้าของครอบครองอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.04%

สอบถาม

สินเชื่อที่อยู่อาศัยตัวแปรพื้นฐาน

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

LVR สูงสุด <80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

2.89%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.45%

สอบถาม

พื้นฐาน 80 (โบรกเกอร์พิเศษ)

การลงทุนอัตราตัวแปร

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.14%

สอบถาม

2 ปีอัตราคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.04%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.29%

สอบถาม

2 ปีคงที่

เจ้าของครอบครองอัตราคงที่ 2 ปี

ดอกเบี้ยเท่านั้น

สูงสุด LVR 80% จำนวนเงินกู้ขั้นต่ำ $150,000

น่าสนใจ

ประเมินค่า

3.43%

การเปรียบเทียบ

ประเมินค่า

3.53%

สอบถาม

westpac-logo-315px
anz-white-140px
LibertyLogo_Supplied_200x54
boqlogo-website-315x190
australia-unity-140px
QudosBankLogo_Supplied_230x107
la-trobe-new-logo1-140px
hsbc-logo140px
nab-logo-140px
suncorp-logo2-140px
st-george-logo-140px
pepper-money-logo-140px
melogofinal
macquarie-logo-140px
ing-logo-140x
amp-bank-logo200x140
adelaide-bank-new-logo
Bank_of_China_Logo_Supplied_230x77
fmb-logo
logomobile-hpb
teachers-mutual-bank
Unibank-logo

ขอการโทรกลับ

เราจะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง

Finance Ideas

มาคุยธุรกิจกันเถอะ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะโทรหาหรือส่งอีเมลถึงคุณภายใน 48 ชั่วโมง

โทรหาเราตอนนี้

ปุ่มโทรเลย
th
en_AU zh_HK zh_CN ja ko_KR th